Yên Bái: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử năm 2021  

Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành báo cáo số 50/BC-STTTT về công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử năm 2021 phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, thực trạng hoạt động trang thông tin điện tử như sau:

Tỉnh Yên Bái hiện có 70 trang thông tin điện tử (TTĐT) do các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thiết lập; trên 42 trang thành viên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 28 trang thông tin điện tử tổng hợp, trong đó có 01 trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan báo chí là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Đối với 28 trang thông tin điện tử tổng hợp được Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động có 162 nhân sự kiêm nhiệm, trong đó có 122 người quản lý nội dung, 40 người quản lý kỹ thuật. 100% trang TTĐT đặt máy chủ tại Việt Nam. Nội dung thông tin đăng tải chủ yếu giới thiệu, thông tin tin tức về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên cơ sở tự viết tin và trích dẫn lại nguồn thông tin chính thức của các cơ quan báo chí trong nước, trong tỉnh đã được đồng ý bằng văn bản được phép trích nguồn và các trang TTĐT của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó 28 trang TTĐT tổng hợp trên địa bàn tỉnh cập nhật, đăng tải khoảng 200 tin, bài, văn bản/ngày; số lượt người truy cập bình quân là khoảng 400 người/ngày.

   Bên cạnh đó, gần 700 trang Fanpage trên mạng xã hội đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ví dụ như: Yên Bái - Quê hương tôi; Yên Bái Toàn Cảnh; Review Yên Bái; Bất động sản Thị Xã Nghĩa Lộ Yên Bái; Hương Sen Việt; Tâm Sáng; Truyền hình Yên Bái YTV; Báo Yên Bái; Thông tin và Truyền thông Yên Bái; Yên Bái Online...

Trong năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cùng với nỗ lực của cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã chủ động, tích cực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực phát triển kinh tế - xã hội. Trước vấn đề đó, các thế lực phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để xuyên tạc, tung tin giả mạo nhằm gây hoang mang dư luận, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Kết quả hoạt động cụ thể của trang thông tin điện tử:

- Công tác quản lý, hướng dẫn về hoạt động thông tin điện tử Trong năm 2021, Sở tiếp tục quan tâm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về thông tin điện tử, cụ thể là: Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

   Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát huy vai trò trách nhiệm của    Tổ cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Sở ban hành 01 Kế hoạch ; 02 kết luận ; 10 Công văn trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động trang TTĐT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đào tạo trực tuyến nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6, hướng dẫn việc sử dụng mạng xã hội an toàn cho 188 cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh; Biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền một số hành vi vi phạm hành chính về thông tin trên mạng sử dụng công nghệ cao, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả” và “Khuyến cáo và hướng dẫn một số kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia mạng xã hội”; Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tạo lập hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị theo hướng dẫn tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các nội dung tuyên truyền việc sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả...

    Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá hiệu quả thông tin giả, sai sự thật, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch làm thất bại âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường cung cấp các thông tin chính thống tới nhân dân, kịp thời bác bỏ những thông tin giả mạo, sai sự thật; đẩy mạnh truyền trên các fanpage của các cơ quan thiết lập trên mạng xã hội facebook, zalo. Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tăng cường kiểm soát thông tin trên địa bàn, kịp thời phát hiện đối tượng tung tin giả mạo, thất thiệt, gây hoang, khó khăn trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đã phối hợp với Cục An toàn thông tin thực hiện rà soát, cung cấp danh sách hơn 700 fanpage trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh phục vụ cho công tác quản lý. Các trang fanpage này do cơ quan nhà nước, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... trên địa bàn tỉnh thiết lập.

   Duy trì hoạt động trang fanpage của Sở trên mạng xã hội đã thực hiện viết, chia sẻ đăng tải gần 200 tin, bài, ảnh thông tin về hoạt động của ngành TT&TT, khuyến nghị, khuyến cáo phòng, chống dịch, khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội...với mỗi lượt tin, bài có khoảng là trên 300 người xem, chia sẻ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh duy trì thường xuyên Hội nghị Giao ban báo chí hàng quý. Tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công các cuộc Họp báo đột xuất để cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí một cách chính thống, kịp thời, chính xác. Qua đó góp phần ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch trong và ngoài nước.

   Ngoài ra, các cơ quan báo chí địa phương, các ban, sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chia sẻ, nhân rộng những thông tin tích cực về chính sách, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19… trong đó, 200 tài khoản facebook chính danh, 122 tài khoản ảo hoạt động hiệu quả, 25 trang fanpage tích cực đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, video và bình luận có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật. Do đó, công tác đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật đã được triển khai khá hiệu quả, kịp thời....

 - Công tác theo dõi, tổng hợp thông tin tuyên truyền trên báo điện tử, trang TTĐT

   Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tổng hợp 50 thông báo internet hàng tuần với tổng số trên 1.000 tin, bài viết, phóng sự, truyền hình về tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, chủ động theo dõi, ngăn chặn những thông tin sai trái về tỉnh được phát tán trên báo chí và mạng internet.

   Sở cũng đã chú trọng xây dựng phương án, biện pháp quản lý nội dung thông tin về tỉnh trên mạng xã hội; theo dõi các thông tin viết về tỉnh được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội để kịp thời tổng hợp, đồng thời phản bác kịp thời các quan điểm sai trái; đề xuất thanh tra, kiểm tra khi phát hiện nội dung thông tin được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở đã tăng cường nắm bắt tình hình nhằm phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị có hành vi tuyên truyền xuyên tạc, kích động, chống đối các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, chống ‘Diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh.

- Công tác theo dõi, quản lý hoạt động cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

   Trong năm đã gia hạn, cấp lại 07 Giấy phép cho các cơ quan, đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Bên cạnh đó sở ban hành 04 Công văn về việc đồng ý thay đổi người chịu trách nhiệm chính, nội dung thông tin trong Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp.

- Công tác thanh, kiểm tra hoạt động thông tin điện tử

   Trong năm 2021, Sở đã xây dựng kế hoạch về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động xuất bản bản tin, tài liệu không kinh doanh và thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra hoạt động thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động trang TTĐT của 03 cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, trang TTĐT của 03 cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, có nội dung thông tin tuyên truyền phong phú, đầy đủ các lĩnh vực quản lý. Ngoài ra, đã cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính. Nội dung tin, bài được đổi mới và biên tập theo đúng quy trình, các tin, bài được đăng tải trên website đều được lưu trữ trong file gốc trên máy tính, trên bản giấy và phân loại lĩnh vực theo từng tháng và hoạt động đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền và đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

   Ngoài ra, Sở phối hợp cùng với các ngành, đơn vị liên quan kịp thời ban hành các văn bản định hướng dư luận nhân dân, ngăn chặn việc phát tán các thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cử cán bộ thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội facebook.

Như vậy, công tác quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội nói chung và thông tin trên trang thông tin điện tử nói riêng đã được Sở quan tâm theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn. Hoạt động của các trang TTĐT tổng hợp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tích cực góp phần vào việc truyền tải kịp thời về hoạt động ngành, lĩnh vực, thông tin trên báo chí về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cộng đồng người sử dụng Internet.

Tuy nhiên, việc theo dõi các trang thông tin điện tử không phải cấp phép quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, cụ thể là: Trang thông tin điện tử nội bộ; Trang thông tin điện tử cá nhân; Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành; Diễn đàn nội bộ dành cho hoạt động trao đổi, hỏi đáp thông tin nội bộ liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Đối với những trang thông tin điện tử này không phải cấp phép, vì vậy công tác quản lý và theo dõi là rất khó khăn. Đặc biệt là công tác kiểm soát, đo lường đánh giá nội dung thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật; thông tin, bài viết bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn do một số trang fanpage, tài khoản facebook do cá nhân thiết lập là tài khoản ảo, ẩn danh, ẩn thông tin số điện thoại, bảo mật hai lớp…cán bộ quản lý còn hạn chế về biện pháp kỹ thuật.

Để công tác quản lý nhà nước về hoạt động thông tin điện tử được hiệu quả hơn, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 đưa ra gồm:

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để nhận diện, tự phòng chống các thủ đoạn, nôi dung thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đồng thời chủ động lựa chọn, chắt lọc cung cấp thông tin chính thống phản bác lại thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch. Đối với những bài viết, video có nội dung xấu độc được phát tán trên mạng xã hội mỗi cá nhân cần lên tiếng phản bác hoặc hạn chế sự lan truyền của chúng bằng cách lựa chọn ẩn bải viết, báo spam để quản trị mạng xử lý.

 - Sử dụng các ứng dụng phần mềm, phương tiện kỹ thuật rà quét tìm kiếm, lọc thông tin xấu, độc, sai trái, phản bác trên không gian mạng để đo lường, phân tích, đánh giá nội dung thông tin hoặc ngăn chặn, gỡ bỏ và vô hiệu hóa việc nhắn tin xấu độc qua điện thoại di động và truyền tải thông tin trên mạng xã hội.

 - Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục An toàn thông tin trong công tác chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp viễn thông, internet tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật “chặn lọc” thông tin trên mạng internet để thống nhất ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin vi phạm kịp thời ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, vi phạm quy định của pháp luật. Khi phát hiện thông tin giả mạo, sai sự thật, tin xấu, độc trên địa bàn kịp thời công bố trên Cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả Việt Nam tại địa chỉ: www.tingia.gov.vn,

- Thiết lập các nhóm Zalo hoạt động báo chí để chuyển tải cung cấp thông tin chính thống, đồng thời tiếp nhận thông tin phản ánh và tư vấn cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu hỗ trợ.

- Theo dõi, nắm bắt và tổng hợp thông tin điện tử trên báo chí, trang TTĐT, mạng xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành.

- Theo dõi, hướng dẫn các trang TTĐT tổng hợp phải cấp phép, tạm dừng cấp phép và các trang TTĐT tổng hợp hết hạn giấy phép cần làm thủ tục gia hạn hoặc dừng đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định.

- Tổ chức các đợt kiểm tra, hướng dẫn hoạt động trang TTĐT tổng hợp trên mạng của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Xuân Cường

95 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817810