Xin ý kiến về các nội dung của Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu Quốc gia”

Thực hiện Quyết định số 1089/QĐ-BTTTT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia” trình Thủ tướng Chính phủ, Cục Tin học hóa đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.                             

Sau khi tổng hợp và điều chỉnh theo các góp ý của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương, để nội dung của Đề án phù hợp với tình hình thực tế, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc xây dựng, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu quốc gia.  

Cục Tin học hóa xin gửi các tài liệu của Đề án và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp để Cục Tin học hóa sớm hoàn thiện các dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Để kịp tiến độ thực hiện, các ý kiến góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Tin học hóa (Tầng 2, tòa nhà Detech, số 8A Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày 24/12/2016. Quá thời điểm này, Cục Tin học hóa hiểu rằng Quý cơ quan, đơn vị đã nhất trí với các nội dung của dự thảo Đề án. 

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817899