Xin ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử

Ngày 29/5/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số  1649/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử (hạn gửi ý kiến góp ý trước ngày 20/6/2015).

Công văn số 301/THH-CSHTTT ngày 29/5/2015 của Cục Tin học hóa gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Chỉ thị (hạn gửi ý kiến góp ý trước ngày 13/6/2015).

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 69
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 69
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817872