Xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin. 

Để dự thảo Thông tư phù hợp với tình hình thực tế đồng thời đáp ứng được những vướng mắc, tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức kết nối đến các cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị cho ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư này.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hoá), địa chỉ 18 Nguyễn Du - Hà Nội trước ngày 15/8/2016. Bản mềm xin gửi về địa chỉ thư điện tử: ntkhanha@mic.gov.vn

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 46
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 46
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817899