Xin ý kiến Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Ngày 10/02/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 446/BTTTT-THH gửi Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Ngày 19/3/2015, Cục Tin học hóa đã ban hành công văn số 134/THH-KH gửi một số Doanh nghiệp về việc xin ý kiến Dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858070