Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch và Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử

Để thúc đẩy triển khai xây dựng đồng bộ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ/tỉnh theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo mẫu Kế hoạch xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ/tỉnh và dự thảo mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ/tỉnh.

Cục Tin học hóa đã có công văn số 281/THH-KH gửi đơn vị chuyên trách về CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và công văn số 280/THH-KHgửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công văn số 340/THH-KH gửi các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến về các dự thảo trên trước khi hoàn thiện và trình ban hành văn bản chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 79
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 79
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858117