Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 

Thực hiện Điều 25 của Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, để triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngày 17/8/2015 Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 2634/BTTTT-THH hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công văn số 2633/BTTTT-THH hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn quốc triển khai công tác xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

 

Cục Tin học hoá đăng tải toàn văn hai công văn nêu trên và Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 để các đơn vị tham khảo, sử dụng.

 

Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 (gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tải về tại đây

 

Văn bản hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020 (gửi các tổ chức chính trị - xã hội) tải về tại đây

 

Dự thảo Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 tải về tại đây

 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng và gửi Dự thảo Kế hoạch về Cục Tin học hoá- Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9/2015 (đồng thời gửi văn bản điện tử vào hộp thư điện tử có địa chỉ bthang@mic.gov.vn) để Bộ thẩm định.

1242 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 57
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 57
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280331