Bộ Nội vụ: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Bộ Nội vụ có Quyết định số 988/QĐ-BNV về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ.

Vĩnh Long: Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

Ngày 06 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long

Ngân hàng Nhà nước: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước có Văn bản số 8363/NHNN-VP về cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai: Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2644/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bà rịa Vũng tàu: Quyết định ban hành Quy định Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà rịa Vũng tàu ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà rịa - Vũng tàu.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858070