Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT - Cục Tin học hóa: Thông báo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT tháng 03/2015 

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT – Cục Tin học hóa trân trọng thông báo Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tháng 03/2015 như sau

- Lớp Lập và quản lý dự án (học trong giờ hành chính): Thời gian học từ ngày 9/03/2015 đến ngày 13/03/2015 (Mã lớp học BM1-03-2015)

Địa điểm: Tại Hà Nội

Thời gian học cụ thể như sau:

- Buổi sáng: từ 08h00 đến 11h45

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h15

Mọi thắc mắc xin liên hệ, trao đổi:

- Anh Đỗ Hoàng Anh Tuấn (ĐT: 0943.598.833)

- Chị Trần Mai Hoan (ĐT: 0904.751.268)

- Anh Nguyễn Đức Tiến (ĐT: 0902.284.074)

Điện thoại cố định: 043.792.5030; Fax: 043.792.5031

740 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 94
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 94
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816713