Quảng Nam: Quy chế hoạt động của Công thông tin điện tử

09/12/2021

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam với một số quy định cụ thể như:

Xem thêm

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI)

19/10/2021

Ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020...

Xem thêm
Xem thêm

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 58
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 58
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17709691