Tỉnh Vĩnh Phúc: Phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số năm 2012 

Ngày 9/9/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số năm 2012. Theo đó, mục tiêu của bản kế hoạch đề ra là nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp CNTT và đặc biệt là công nghiệp phần mềm và phát triển công nghiệp nội dung số trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục tăng cường khả năng sử dụng và quản trị phần mềm nguồn mở cho cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu ứng dụng văn phòng và dần thay thế các phần mềm nguồn đóng tương ứng; tạo diễn đàn trao đổi, tiếp thu ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia cũng như các tổ chức; hỗ trợ chuyển đổi sử dụng từ phần mềm nguồn đóng sang phần mềm nguồn mở.

Để hoàn thành được những mục tiêu trên, bản kế hoạch cũng đã đề ra một số nội dung thực hiện. Cụ thể, một mặt nâng cấp phần mềm hệ điều hành tác nghiệp quản lý tập trung, liên thông và tích hợp trên nền Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Mặt khác, triển khai cài đặt và nâng cấp hệ thống phần mềm hệ điều hành tác nghiệp tại các Sở, ban, ngành đang sử dụng và phát triển mới 10 đơn vị. Đầu tư xây dựng phần mềm cũng như hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ nhập liệu, đào tạo chuyển giao cho một số phần mềm dịch vụ công trực tuyến.

701 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816685