Tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh 

Ngày 04/11/2011, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 2324/QĐ-UBND quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quy định gồm 4 chương, 12 điều quy định cách thức, tiêu chí và thang điểm đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Quy định này chỉ áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; ban chỉ đạo CNTT tỉnh; Hội tin học Thừa Thiên Huế.

Mục đích của việc đánh giá là dựa vào chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh được công bố hàng năm làm cơ sở để đánh giá hiện trạng, sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển CNTT của các đơn vị. Mặt khác, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT giúp UBND tỉnh có thể hoạch định được các chính sách phát triển CNTT đồng bộ hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế - xã hội.

Phiếu đánh giá nói chung bao gồm các tiêu chí chính như chỉ số hạ tầng kỹ thuật CNTT; chỉ số hạ tầng nhân lực CNTT; chỉ số ứng dụng CNTT; chỉ số môi trường tổ chức và chính sách cho ứng dụng CNTT.

550 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617417