Tỉnh Khánh Hòa: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2012. 

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa đã rất quan tâm đến việc thúc đẩy và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và đã đạt được những thành tựu nhất định.

Phần lớn cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư từ các dự án thuộc Đề án 112. Cho đến nay, có 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 100% văn phòng UBND và Hội đồng nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã có mạng tin học nội bộ với quy mô trung bình từ 1 đến 2 máy chủ/ mạng, có kết nối Internet băng thông rộng và đạt tỷ lệ 0,7 máy tính cá nhân/ cán bộ, công chức; mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước đã kết nối kỹ thuật đến 50 đơn vị trên địa bàn tỉnh; mạng tin học diện rộng của tỉnh đến nay đã được kết nối từ văn phòng UBND tỉnh đến tất cả các văn phòng UBND cấp huyện và đến 18/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

       Tính đến nay, 97% cơ quan chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã có cán bộ phụ trách tin học, có trình độ chuyên môn CNTT từ cao đẳng trở lên; 74% số cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện biết sử dụng thành thạo công cụ tin học văn phòng và có khả năng khai thác tốt thông tin trên mạng Internet để phục vụ cho công tác chuyên môn.

       Song song với những thành tựu đã đạt được thì việc ứng dụng CNTT ở tỉnh Khánh Hòa còn tồn tại nhiều hạn chế. Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện chưa đồng bộ, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thực tế. Phần lớn máy chủ và các thiết bị mạng được đầu tư từ Đề án 112 đã bị hỏng hóc và tính năng sử dụng rất hạn chế. Đối với công tác đảm bảo và an ninh thông tin thì do không sử dụng thiết bị định tuyến nên khả năng bảo mật thông tin, dữ liệu vận hành trên hệ thống mạng WAN là không cao. Bên cạnh đó, thiết bị tường lửa không đáp ứng đủ khả năng chống thâm nhập nên việc trao đổi thông tin bên trong hệ thống mạng WAN với bên ngoài hệ thống Internet gần như không hiệu quả…

       Nhằm phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được, bản kế hoạch đã để ra một số mục tiêu cụ thể. Tiếp tục nâng cấp Trung tâm dữ liệu và hệ thống mạng diện rộng của tỉnh theo hướng nhằm đáp ứng đủ năng lực điều phối hoạt động cho các ứng dụng tác nghiệp và điều hành của cơ quan nhà nước trên mạng, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giải pháp về bảo mật, an toàn và an ninh thông tin; 100% các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện và 40% UBND cấp xã có sử dụng các phần mềm cơ bản phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước; 14 UBND cấp xã được triển khai hai phân hệ trong Bộ phần mềm một cửa điện tử; 90% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 50% cán bộ, công chức cấp xã được cung cấp sử dụng thư điện tử phục vụ công việc; 100% cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh được quản lý bằng hệ thống thông tin địa lý (GIS); 100% các cán bộ chuyên trách CNTT của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện được đào tạo về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước…

      Để đạt được những mục tiêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ đẩy nhanh việc tổ chức triển khai các hoạt động nâng cấp Trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng diện rộng, hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến của tỉnh nhằm xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT thiết yếu, đảm bảo các tiêu chuẩn về tính kỹ thuật, về an toàn và an ninh thông tin, đáp ứng đủ nhu cầu triển khai các ứng dụng CNTT mang tính chất dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành liên thông với nhau…

      Một số giải pháp thực hiện cũng được đề cập chi tiết trong bản kế hoạch này.

692 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 143
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 143
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816746