Tỉnh Cao Bằng: Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản số 1965/KH-UBND ngày 23/9/2011 phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước năm 2012.

Theo đó, mục tiêu chính của bản kế hoạch đề ra là xây dựng hệ thống tác nghiệp, quản lý điều hành hiện đại trên cơ sở công nghệ thông tin (CNTT) cho các cơ quan nhà nước; xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử thành phần cho các sở, ngành nhằm tạo môi trường giao tiếp giữa các cơ quan Nhà nước với nhau, giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, được công khai và minh bạch; cung cấp dịch vụ hành chính công (mức độ II) trên cồng thông tin điện tử; xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tỉnh Cao Bằng, từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung cho tỉnh, phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội; nâng cao kỹ năng sử dụng của cán bộ công chức về CNTT, khả năng tác nghiệp, khai thác thông tin trên môi trường mạng.

Đề hoàn thành những mục tiêu trên trong năm 2012, các cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh tận dụng lại hạ tầng sẵn có, cải tạo, bổ sung một số thiết bị và phần mềm cần thiết để đáp ứng được yêu cầu đối với từng dự án cụ thể; sử dụng hệ thống cáp quang, mạng. Đồng thời, phát huy tối đa các ứng dụng trên cổng thông tin điện tử tỉnh, các cổng thông tin điện tử thành phần; sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc tại các cơ quan; đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm chuyên nghành Tài chính, Hải quan, Thuế…Mặt khác, trang bị thêm những thiết bị cần thiết về CNTT phục vụ tác nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng, nâng cấp và từng bước hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin môi trường làm việc được công khai, minh bạch.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, các cơ quan nhà nước tỉnh cần chú trọng phát triển các dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ hành chính công (mức độ II) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Bên cạnh đó, luôn tăng cường công tác đào tạo, tập huấn để đáp ứng về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực làm việc tại các cơ quan nhà nước. Bảo đảm mọi cán bộ công chức có kỹ năng sử dụng khai thác thông tin trên môi trường mạng; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ kỹ thuật về an toàn thông tin và quản trị mạng.

 

 

883 Go top


Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 49
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 49
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816818