Tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 9/2011 

Trong tháng 9/2011, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định hoạt động tương đối ổn định về mặt kỹ thuật.

Do sự cố mất điện lưới tại một số thời điểm nên thời gian chết của hệ thống trong tháng này cao hơn tháng 8. Nhằm đảm bảo cho Cổng thông tin điện tử hoạt động ổn định hơn, Trung tâm Hạ tầng thông tin đã chuyển hệ thống qua máy chủ mới và hiện tại – Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai việc sao lưu định kỳ đối với các hệ thống phòng khi có sự cố xẩy ra hoặc hacker tấn công thành công thì vẫn có thể phục hồi được dữ liệu.

Bên cạnh đó, tình hình an toàn – an ninh thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Định cũng được quan tâm sát sao hơn. Qua theo dõi và phân tích hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và ngăn chặn nhiều lần hacker truy xuất đến Cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử các đơn vị đang vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin. Ngoài ra, đối với một số website của một số đơn vị không vận hành tại Trung tâm hạ tầng thông tin như UBND huyện An Lão, Vĩnh Thạch Hoài Nhơn…khi bị hacker tấn công thành công, Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi thông báo đến các đơn vị chủ quản để triển khai các biện pháp khắc phục sự cố đồng thời cảnh báo việc cập nhất lỗ hổng còn tồn tại trên hệ thống.

Mặt khác, công tác cập nhật thông tin trong tháng 9/2011 được đánh giá là tích cực hơn so với tháng 8 - với 200 tin được cập nhật ở nhiều lĩnh vực phong phú. Tình hình tiếp nhận và trả lời câu hỏi của người dân cũng như của doanh nghiệp được thực hiện khá nhanh chóng và hiệu quả. Tổng số lượt truy xuất trong tháng cũng tăng đáng kể với 15.221 lượt từ 31 quốc gia/ vùng lãnh thổ.

 
684 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 62
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 62
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100590