Thông báo kết quả và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển Viên chức Cục Tin học hoá năm 2020 

Ngày 20/5/2020 Cục Tin học hoá có Thông báo số 624/TB-THH về Kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Cục Tin học hoá năm 2020.

Kết quả thi tuyển và Danh sách dự kiến trúng tuyển xem tại đây.

2732 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858284