Thông báo Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP 

Theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ ngày 01/01/2011, các tổ chức, cá nhân gồm: ban quản lý dự án; tư vấn lập dự án; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát; tư vấn thiết kế thi công; giám sát thi công; tư vấn giám sát thi công phải có đủ điều kiện năng lực (Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT).

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông  đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép là cơ sở tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

1. Nội dung các bộ môn đào tạo cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP:

- Lập và quản lý dự án;

- Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

- Giám sát thi công.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức, kinh phí: Chi tiết tại Phụ lục 1.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân quan tâm, có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tham dự qua thư điện tử hoặc công văn theo mẫu tại Phụ lục 2 và gửi theo địa chỉ dưới đây: 

- Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Địa chỉ: Số A7, lô A/D6 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy , Hà Nội;

- Điện thoại:    04.3792 5030             Fax: 04.3792 5031            

- Email: tmhoan@mic.gov.vn ; bmlam@mic.gov.vn  

- Website: www.tuvancntt.gov.vn

- Mọi thắc mắc xin liên hệ, trao đổi: Chị Trần Mai Hoan, ĐT: 090.475.1268 và Anh Bùi Mai Lam, ĐT: 091.961.1667 trong và ngoài giờ hành chính.

893 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816753