Những câu chuyện về Chuyển đổi số

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...

Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% DVC đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng nhất trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân làm trung tâm, là đối tượng phục vụ ...

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

Thông báo phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa

Cục Tin học hóa - Bộ thông tin và Truyền thông thông báo công nhận kết quả thi tuyển viên chức của Cục tin học hóa năm 2020

Cục tin học hóa - Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa

Cục tin học hóa: Thông báo triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức của Cục Tin học hóa
 • Trang 1 trong 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • >
 • >>

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 64
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 64
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17509306