Tài liệu hướng dẫn kết nối tích hợp dữ liệu với CSDLQG về Dân cư cho bộ, ngành 

Tài liệu hướng dẫn kết nối tích hợp dữ liệu với CSDLQG về Dân cư cho bộ, ngành phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 28/4/2021 (Thứ tư) theo công văn số 515/THH-THHT ngày 26/4/2021 của Cục Tin học hóa về việc mời tham dự Hội nghị trực tuyến tại số 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh mục Dịch vụ công dịch tuyến ưu tiên triển khai thử nghiệm kết nối, khai thác CSDLQG về dân cư, sẵn sàng đưa vào sử dụng chính thức ngay từ 01/7/2021

Tài liệu Đẩy mạnh triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện chuyển đổi số tại các địa phương được đính kèm dưới đây.

2434 Go top

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 112
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 112
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17292802