Tài liệu chuẩn bị cho phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 28/02/2012) 

Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin với thông tin cụ thể như sau:

 

Chủ trì: Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng;

 

Hình thức tổ chức: Họp trực tuyến toán quốc;

 

Thời gian: 14h00 - 16h30 ngày 28/02/2012 (thứ Ba);

 

 Tài liệu họp tải về tại đây:

 

 

1. Chương trình họp;

 

2. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng;

 

3. Dự kiến Chương trình công tác của Hội đồng năm 2012;

 

4. Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 vê việc thành lập Hội đồng.

 

5. Quyết định số 2223/QĐ-HĐGĐCNTT ngày 20/12/2011 về việc thành lập Tổ giúp việc Hội đồng.

1288 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 48
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 48
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858257