Tài liệu “ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTg VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ” 

Tài liệu "Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ" Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tải về tại đây:

 

1. Chương trình Hội nghị 34 - 15;

 

2. Báo cáo đánh giá chung thực hiện CT34 - 15;

 

3. Báo cáo tham luận (CT34 và CT15)_Hà Nội;

 

4. Báo cáo tham luận (CT34 và CT15)_Thái Bình;

 

5. Báo cáo thực hiện CT34 và CT15_Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1402 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817839