Sở Thông tin truyền thông tỉnh Bình Định: Báo cáo tình hình hoạt động của Cổng thông tin điện tử tháng 10/2011 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định đang hoạt động tại tên miền chính thức www.binhdinh.gov.vn từ ngày 14/7/2011.

Sau hơn 3 tháng hoạt động, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã dần ổn định và phát huy được những tác dụng của nó. Trong tháng 10/2011, Cổng thông tin điện tử của tỉnh hoạt động ổn định về mặt kỹ thuật, máy phát điện dự phòng đưa vào sự dụng đã hẹn chế thấp nhất thời gian chết của Cổng. Qua theo dõi và phân tích hệ thống, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều lần hacker truy xuất đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử các đơn vị đang vận hành tại Trung tâm Hạ tầng thông tin.

Để đảm bảo tính ổn định hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Hạ tầng thông tin thực hiện việc sao lưu định kỳ vào cuối ngày trong tuần, thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống nhằm có thế phục hồi được dữ liệu trong trường hợp có sự cố xẩy ra hoặc hacker tấn công thành công làm thay đổi thông tin của hệ thống.

Trong tháng 10/2011, tổng số lượng truy xuất đạt 19.357 lượt từ 31 quốc gia/ vùng lãnh thổ - trong đó, quốc gia có lượt truy xuất nhiều nhất gồm Mỹ, Lào, Trung Quốc, Úc, Hàn Quốc, Đức... Công tác cập nhật thông tin đã được Trung tâm Hạ tầng thông tin thực hiện tương đối kịp thời với 251 tin được cập nhật ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc trả lời câu hỏi trên cổng còn chậm và chưa đáp ứng kịp những yêu cầu của độc giả.

(Cục Ứng dụng CNTT)

752 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100534