Quảng Nam: Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2015 

Ngày 03/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Theo đó, mục tiêu đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước cụ thể là: 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện qua mạng; 100% cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, huyện, thành phố được cung cấp hộp thư điện tử công vụ chính thức của tỉnh; trên 70% các sở, ban, ngành, huyện, thành phố triển khai ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc; 100% cơ quan nhà nước có ứng dụng CNTT phục vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính kế toán, quản lý công sản và ngân sách; 100% các cơ quan nhà nước có Trang thông tin điện tử riêng hoặc Trang thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh và cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 thuộc thẩm quyền cho người dân và doanh nghiệp, nâng cấp 30% dịch vụ công mức độ 2 lên mức độ 3 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 90% các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên website của đơn vị mình. Đồng thời triển khai hệ thống một cửa điện tử tại ít nhất 10 sở, ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, ưu tiên triển khai tại các địa phương, đơn vị có số lượng hồ sơ giao dịch nhiều. Ngoài ra, tỉnh còn chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hoạt động ứng dụng CNTT và ưu tiêu sử dụng các phần mềm mã nguồn mở tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam dự kiến xây dựng hệ thống thư điện tử công vụ, nâng cấp hệ thống mạng LAN, xây dựng hệ thống mạng WAN của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh để tạo kênh kết nối thông tin có mức độ an toàn, bảo mật cao, vận hành tin cậy thông suốt giữa các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước cấp tỉnh đến các ngành, địa phương. Đồng thời triển khai Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, triển khai phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và phần mềm quản lý hộ tịch, hệ thống tin nhắn SMS, phần mềm hệ thống quản lý dự án đầu tư và các đề tài khoa học- công nghệ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tỉnh triển khai hệ thống một cửa điện tử cho 10 đơn vị, ưu tiên triển khai tại các địa phương, đơn vị có số lượng hồ sơ giao dịch nhiều. Mặt khác, cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 2 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và website của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Trong năm 2015, tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin, nội dung đào tạo tập trung vào vấn đề an toàn, an ninh thông tin và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Office 2010 bản quyền do Chính phủ cấp cho các tỉnh.

 

 

642 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816834