QCVN: Công bố hợp quy Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT 

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp hệ thống quản lý văn bản điều hành (QLVBĐH) và hệ thống trung gian kết nối các hệ thống QLVBĐH cho các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy (CBHQ) hệ thống QLVBĐH và hệ thống trung gian cho các cơ quan nhà nước phù hợp với Quy chuẩn số 102:2016/BTTTT.

Việc thực hiện CBHQ thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Công văn số 3140/BTTTT-KHCN ngày 12/9/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chi tiết công bố hợp quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, doanh nghiệp nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với đầu mối sau đây để được hướng dẫn chi tiết:

Ông Lê Nhật - Phó Trưởng phòng, Phòng Hệ thống thông tin

Số điện thoại liên hệ: 0914.868.696

Địa chỉ thư điện tử: lenhat@mic.gov.vn 

hoặc gửi văn bản trực tiếp về Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tải về các văn bản liên quan: 

Tải về Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT (QCVN 102:2016/BTTTT)

Tải về Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Tải về Công văn số 3140/BTTTT-KHCN

 

Cục Tin học hóa

2690 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 139
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 139
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816730