Phú Yên: Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

Sau một năm thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên đã đạt được một số kết quả như sau:

- Về công phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực ngành Thông tin truyền thông chặt chẽ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành phát triển mạnh mẽ, đưa mạng thông tin di động đến với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; việc triển khai các nhiệm vụ về chính quyền điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Các sở ngành, địa phương triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, gửi và nhận văn bản qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối trục liên thông giữa các đơn vị, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, minh bạch thông tin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

- Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm minh bạch thông tin và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Rà soát nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm.

Lãnh đạo cơ quan nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

- Việc lập, công khai đường dây nóng.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; nội quy, quy chế làm việc; quy chế văn hóa công sở và thái độ, tác phong làm việc của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên thông đã thông báo số điện thoại và địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công vụ, công chức gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông: Những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân; tinh thần, thái độ làm việc, giao tiếp, ứng xử trong thi hành công vụ; tác phong, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Kịp thời khắc phục những hạn chế tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”; những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên với 37 thủ tục hành chính mức độ 3 được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Sơ kết, tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã mời tất cả các doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật.

Gặp gỡ đối thoại với người dân trong các vụ việc khiếu kiện về xây dựng trạm BTS tại các khu dân cư.

Chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện tốt phương châm 12 chữ của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

- Công tác kiểm tra giám sát.

Kiểm tra, thanh tra các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh như: các cơ sở phát hành sách, lịch block; cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Tiếp nhận và xử lý các đơn thư phản ánh khiếu nại: về xây dựng các trạm thu phát sóng thông tin di động BTS; về các tài khoản facebook cá nhân có hành vi nói xấu, xuyên tạc, vu khống.... Kết quả: phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.200.000 VNĐ; nhắc nhở và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cam kết không tái phạm.

Thanh tra 13 cơ sở hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh. Kết quả: vẫn còn một số cơ sở đăng ký kinh doanh thiếu giấy phép ngành nghề in, photocopy trong hoạt động, công tác lưu trữ một số giấy tờ liên quan còn chưa đảm bảo; đơn vị đã nhắc nhở, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hoạt động in, photocopy đối với các cơ sở này.

Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật thuê bao trả trước. Kết quả: các cá nhân, doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện đảm bảo theo quy định, đoàn thanh tra có nhắc nhở một số nội dung hoạt động trong thời gian đến.

Thanh tra Báo Phú Yên về hoạt động báo in - xuất bản, trang thông tin điện tử tổng hợp (phuyen online).

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trên một số mặt công tác còn chậm.

Một số vấn đề dư luận và báo chí quan tâm chưa chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan cung cấp thông tin kịp thời hơn cho báo chí.

Vấn đề qui hoạch và thực hiện qui hoạch trạm BTS còn chậm.

Một số nội dung xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh triển khai chậm.

Một số dự án chậm tiến độ, thậm chí không triển khai được trong năm 2019.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền cũng kiến nghị, đề xuất:

Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp triển khai chính quyền điện tử và triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh.

Thực hiện quyết liệt qui hoạch trạm BTS đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua qui hoạch, chuẩn bị tốt phục vụ triển khai mạng 5G.

Nguyễn Hạnh

451 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15938161