Phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2087/BTTTT-THH về việc phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19818008