Phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông 

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2087/BTTTT-THH về việc phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Dự thảo Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dânh tỉnh/ thành phố được đính kèm tại đây.

Đầu mối của Cục THH phối hợp xây dựng Biên bản hợp tác với các địa phương:

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng. Điện thoại: 0943128999. Email: nhhanh@mic.gov.vn

Bà Lê Thu Hiền, Chánh Văn phòng. Điện thoại: 0904440286. Email: lthien@mic.gov.vn

1598 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18955201