Phiếu khảo sát xây dựng hệ thống thư điện tử quốc gia 

Ngày 19/7/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2156/BTTTT-ƯDCNTTgửi các cơ quan cấp Bộ, bao gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội về việc khảo sát hiện trạng hệ thống thư điện tử.

 

Và công văn số 470/ƯDCNTT-BQLEMAIL ngày 19/7/2011 của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin gửi các cơ quan thuộc, trực thuộc các cơ quan cấp Bộ, các đơn vị chuyên trách về CNTT, các cơ quan huyện, phường, xã điểm về việc khảo sát hiện trạng hệ thống thư điện tử.

 

Toàn văn các Phiếu khảo sát xem tại đây:

 

Mẫu số 1: Phiếu khảo sát đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội bao gồm;

 

Mẫu số 2: Phiếu khảo sát đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Mẫu số 3: Phiếu khảo sát đối với các cơ quan trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội;
Mẫu số 4: Phiếu khảo sát đối với các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Mẫu số 5: Phiếu khảo sát đối với các xã, phường thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Phiếu khảo sát của các đơn vị gửi về trước ngày 10/8/2011 theo địa chỉ:

 

1. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin: 18, Nguyễn Du, Hà Nội (Fax: 04. 35378208)

 

2. Bản điện tử gửi về: tvcuong@mic.gov.vn (anh Trần Việt Cường).

815 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280099