Phiếu khảo sát tình hình sử dụng hệ thống trao đổi văn bản điện tử 

Ngày 19/7/2011, Cục Ứng dụng CNTT đã có công văn số 468/ƯDCNTT-HTTT gửi các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các phường/xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Toàn văn Phiếu khảo sát xem tại đây:

 

 

Mẫu số 1: Phiếu khảo sát đối với các cơ quan điển hình thuộc, trực thuộc Bộ;
Mẫu số 2: Phiếu khảo sát đối với các phường/xã điển hình thuộc tỉnh.

 

Phiếu khảo sát của các đơn vị gửi về trước ngày 10/8/2011 theo địa chỉ:

 

1. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin: 18, Nguyễn Du, Hà Nội (Fax: 04. 35378208)

 

2. Bản điện tử gửi về: dttthuy@mic.gov.vn (chị Điền Thị Thu Thủy)

 
839 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 35
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 35
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266564