Phiếu khảo sát nhu cầu xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử 

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin là một trong những thành phần nền tảng của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm khả năng kết nối, liên thông và tăng cường khả năng chia sẻ, trao đổi thông tn giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước.

Ngày 9/9/2016, Cục Tin học hóa đã ban hành công văn số 587/THH-HTTT gửi các Cơ quan, đơn vị và một số Doanh nghiệp về việc khảo sát nhu cầu xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Phiếu khảo sát về nhu cầu xây dựng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật CNTT phục vụ phát triển Chính phủ điện tử tải về tại đây.

Bản giấy Phiếu khảo sát gửi về trước ngày 01/10/2016 theo địa chỉ: Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tầng 2, Tòa nhà DETECH, số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Hà Nội.

Bản điện tử gửi về các địa chỉ: tvcuong@mic.gov.vn và ltkthanh@mic.gov.vn

Chi tiết liên hệ: Đ/c Trần Việt Cường (ĐT: 0914.191.615)

Trần Việt Cường – Cục Tin học hóa

1940 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 56
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 56
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266642