Phiếu khảo sát hiện trạng và nhu cầu thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (TT CPĐT) 

Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giao tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Cục Tin học hóa được giao xây dựng Đề án “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến” (sau đây gọi tắt là Đề án) tại Quyết định số 2303/QĐ-BTTTT ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để có thêm thông tin chi tiết phục vụ việc xây dựng Đề án, Cục Tin học hóa trân trọng đề nghị Quý đơn vị phối hợp, cung cấp thông tin vào phiếu khảo sát được tải về tại đây:

1. Phiếu khảo sát Hiện trạng và nhu cầu thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

2. Phiếu khảo sát Hiện trạng và nhu cầu thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn bản trả lời khảo sát của các đơn vị xin gửi về Cục Tin học hóa: Số 8A Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội trước ngày 06/11/2017 để tổng hợp (Bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử: kiennt@mic.gov.vn). Chi tiết liên hệ Anh Nguyễn Trung Kiên - Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa; điện thoại: 0943.669.811.

 

Cục Tin học hóa

1719 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266726