Phiếu khảo sát: Hiện trạng áp dụng và đề xuất cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017, ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Qua quá trình thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) mong nhận được những phản hồi, đóng góp ý kiến của Quý Cơ quan về tình hình áp dụng, đề xuất cập nhật, bổ sung các tiêu chuẩn mới.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100748