Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, một số nội dung cơ bản

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là một quá trình, do đó, để thực hiện quá trình đó đòi hỏi phải xác định được đường đi cho quá trình đó. Điều này đòi hỏi mỗi tổ chức phải tự xây dựng được chiến lược chuyển đổi số của mình. Để hỗ trợ cho các tổ chức xây dựng chiến lược chuyển đổi số, trong khuân khổ bài này sẽ tổng hợp một số kinh nghiệm về xây dựng chiến lược chuyển đổi số của các chuyên gia, tổ chức trên thế giới để các cơ quan, doanh nghiệp tham khảo trong quá trình xây dựng chiến lược.

Khai phá dữ liệu – Tổng quan, ứng dụng và các nền tảng thông dụng để khai phá dữ liệu

Sự bùng nổ của Internet và các hệ thống thông tin đã dẫn tới sản sinh ra một lượng lớn dữ liệu. Với lượng dữ liệu khổng lồ như vậy không thể khai thác trực tiếp được mà phải dùng các kỹ thuật để chiết xuất tạo thành các thông tin có ích. Quá trình đó là khai phá dữ liệu.

PHÂN TÍCH CÁC HIỆN TRẠNG TRONG TRIỂN KHAI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN (PHẦN 1)

Trong giai đoạn phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay, số hóa là điều cần thiết cho sự tăng trưởng của nền kinh tế, cải thiện xã hội và nhà nước. Số hóa liên quan đến việc chuyển đổi sang phương thức truyền thông sau đó dữ liệu được ghi lại và truyền bằng các thiết bị kỹ thuật số. Các nước phát triển thực hiện các thay đổi chuyển đổi một cách có hệ thống, bao gồm cả trong cơ cấu quản lý, để chuyển đổi dữ liệu thu được trước đó sang dạng kỹ thuật số và tiếp tục làm việc với tất cả thông tin ở dạng này.

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở SRILANKA: QUAN ĐIỂM KHẢO SÁT (PHẦN 2)

Bảng 3 dưới đây trình bày bốn công cụ ứng dụng được lựa chọn trong Chính phủ điện tử. Một số công cụ được xác định dưới đây có thể được coi là không đáng kể vì chúng đại diện cho các giá trị rỗng...

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở SRILANKA: QUAN ĐIỂM KHẢO SÁT (PHẦN 1)

Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) đã thay đổi các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội trong nhiều thập kỷ. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang sử dụng ICT để thay đổi cách thức hoạt động của Chính phủ...

Một số ứng dụng dữ liệu để tạo ra giá trị mới trong lĩnh vực công

Việc áp dụng dữ liệu trong chính phủ có tiềm năng gần như vô hạn để cung cấp các dịch vụ công hiệu quả và đáng tin cậy hơn. Trên thế giới thường phân thành 03 cách thức mà các quốc gia đang áp dụng dữ liệu để tạo ra hoặc tăng giá trị công, bao gồm:

Những yếu tố cơ bản để thúc đẩy chuyển đổi số, một số tổng hợp từ kinh nghiệm quốc tế

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số là chưa có tiền lệ...

Giới thiệu một số điển hình trong quản trị dữ liệu trong lĩnh vực công của một số quốc gia

Vào đầu những năm 2000, những gã khổng lồ công nghệ như Facebook đã nhận ra cách các nền tảng kỹ thuật số và công dân được kết nối 24-7 cung cấp bối cảnh lý tưởng để thu thập và tái sử dụng dữ liệu cho các mục đích kinh doanh. Điều này đã mở ra một cơ hội để bắt đầu bán các sản phẩm và dịch vụ theo hướng dữ liệu cho bất kỳ công ty và cá nhân nào quan tâm đến việc thiết kế các chiến lược truyền thông và tiếp thị đặc biệt - từ các doanh nghiệp đến các chính trị gia.

Tổng quan về xây dựng khu vực công hoạt động dựa trên dữ liệu của tổ chức OECD

Sự gia tăng của dữ liệu và công nghệ kỹ thuật số đang biến đổi nhanh chóng các nền kinh tế và xã hội, với những tác động to lớn đối với hoạt động hàng ngày của các chính phủ. Các chính phủ trong thế kỷ XXI phải bắt kịp với kỳ vọng ngày càng tăng của người dân, áp lực quản lý ngày càng tăng đối với ngân sách và đòi hỏi phải có những chính sách để phản ứng với những thách thức mới. Bất kỳ sự thất bại nào trong việc thích ứng với môi trường mới và thay đổi này đều có thể khiến cho các chính phủ gặp phải những rủi ro gây tổn hại và hậu quả là làm giảm lòng tin của công chúng.

Tổng quan về trình diễn dữ liệu, các khuyến nghị thực hành

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện dựa trên công nghệ số và dữ liệu. Trong chuyển đổi số, việc sử dụng dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định là rất quan trọng. Tuy nhiên, dữ liệu không dễ xem, nhìn bởi con người. Để con người có thể hiểu và nắm bắt nhanh chóng thì dữ liệu cần phải được thể hiện bằng cách trình bày như bảng, biểu đồ họa. Quá trình thực hiện để trình bày này người ta gọi là trình diễn dữ liệu hay trực quan hóa dữ liệu. Đây là quá trình rất quan trọng để con người hiểu đúng, đủ thông tin mà dữ liệu cung cấp. Vì vậy, trong bài báo này, chúng ta cùng nghiên cứu về trình diễn/trực quan hóa dữ liệu và áp dụng các khuyến nghị thực hành tốt nhất để ứng dụng trong thực tiễn.

Ánh xạ dữ liệu - Phương pháp và nền tảng để xử lý dữ liệu

Hoạt động quản trị, kết nối, chia sẻ dữ liệu là các hoạt động cốt lõi và trọng tâm trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Quá trình thực hiện các hoạt động này đòi hỏi phải sử dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật khác nhau để thực hiện. Một trong các kỹ thuật quan trọng để đảm bảo việc tích hợp dữ liệu thống nhất, đồng bộ dữ liệu là ánh xạ dữ liệu. Thiếu kỹ thuật này, dữ liệu sẽ rời rạc và không thể chia sẻ. Để thúc đẩy việc triển khai chia sẻ dữ liệu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kỹ thuật, công nghệ này để có những thông tin cơ bản nhất về ánh xạ dữ liệu. Từ đó, áp dụng triển khai trong quá trình thực hiện các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Nền tảng thiết bị IoT: Thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Internet of thing, Internet vạn vật hay IoT là những khái niệm đã không mấy xa lạ với người dân Việt Nam trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên mọi thứ mới phổ biến ở mức độ khái niệm, việc ứng dụng thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. Đi kèm với đó là tại Việt Nam cũng chưa có các khung pháp lí hay căn cứ quản lí riêng đối với IoT và đây cũng là một vấn đề quan trọng cần xử lý sớm.

Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOC): Thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Bên cạnh nền tảng dạy học trực tuyến, nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOC) cũng là một trong những nền tảng nổi bật thu hút sự phát triển của nhân loại. Nhưng MOOC là gì, liệu có phù hợp với sự phát triển của Việt Nam như nền tảng dạy học trực tuyến không.

Nền tảng dạy học trực tuyến: Thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học..

Nền tảng đại học số: Thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam

Một xu thế chung cho sự tồn tại của vạn vật đó là không ngừng thay đổi và thích ứng. Đại học số phải chăng là một sự thay đổi và thích ứng của các mô hình đại học hiện nay.

Đô thị thông minh - Người dân và đại dịch Covid-19

Trong thế kỷ qua, trái đất đã trải qua một giai đoạn chuyển đổi cấu trúc nhanh chóng và đáng kể. Sự dịch chuyển dân số về các đô thị diễn ra ngày càng lớn. Trong những năm gần đây, Tổ chức Liên Hợp Quốc đã đặt tên cho thế kỷ 21 là “thế kỷ đô thị”. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này đã tạo ra nhiều thách thức lớn, mới mẻ cho môi trường đô thị. Đó có thể là những mối đe dọa đến từ sự đình trệ hoặc khủng hoảng hay từ những bất lợi đến từ mật độ dân số, xây dựng của đô thị dẫn đến sự xáo trộn về mặt xã hội và gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý tăng trưởng, đối phó - kiểm soát thiên tai, dịch bệnh.

Đại dịch Covid 19 - Động lực thúc đẩy chuyển đổi đô thị thông minh

Trong lịch sử hình thành đô thị lâu dài của thế giới, nhiều thành phố đã trải qua những cuộc khủng hoảng lớn gây ra bởi hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, lũ lụt, sóng thần, bão, thảm họa công nghệ và đại dịch... Lợi thế chủ yếu của các đô thị là hiện diện của sự tập trung về mặt địa lý và sự kết tụ kinh tế - xã hội, nhưng chính đó dường như cũng là một nguy cơ nghiêm trọng trong trường hợp xảy ra các cú sốc thảm họa, thiên tai bất ngờ.

Vai trò của công nghệ đô thị thông minh trong đại dịch Covid-19

Quá trình hình thành và phát triển loài người đã trải qua vô số thảm họa thiên tai, nhân tai. Kể từ khi xuất hiện vào cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 đã quét qua nhiều thành phố trên thế giới, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và gây ra các tác động kinh tế xã hội vô cùng lớn.

Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin và truyền thông

Đại dịch Covid-19 đã gây ra vô vàn tác động trên toàn cầu, nhưng một trong những tác động sâu rộng và phổ biến nhất là thế giới đang ngày càng hoài nghi về tương lai phía trước. Nhiều quốc gia đang trải qua làn sóng Covid-19 lần thứ hai và nó đang lấn át làn sóng đầu tiên vào đầu năm 2020; Những làn sóng mới này liên quan đến một số chủng vi rút đột biến, bao gồm các chủng ở Anh, Nam Phi và Brazil. Mặc dù nhiều loại vắc xin đã được phát triển trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng những vấn đề bất cập liên quan tới khả năng sản xuất và phân phối vắc xin đang xảy ra một cách rõ ràng.

Tác động của số hóa đối với hiệu quả năng lượng

Số hóa hiện đang là một xu hướng mới nổi nhằm cải thiện toàn ngành năng lượng và thúc đẩy hướng tới cải tiến hiệu quả năng lượng trong tương lai, tuy nhiên đây cũng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với các dịch chuyển về công nghệ của thế giới. Nếu ứng dụng số hóa năng lượng thành công sẽ giúp thế giới hướng tới một tương lai năng lượng an toàn, bền vững, hiệu quả và thông minh hơn. Bài viết này trình bày về những tác động tiềm năng trong quá trình số hóa hệ thống năng lượng, từ đó chú trọng tái đào tạo và nâng cao kỹ năng số để hướng tới một tương lai năng lượng bền vững.

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 41
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 41
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100713