Ngân hàng Nhà nước: Cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước có Văn bản số 8363/NHNN-VP về cung cấp Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và Danh mục DVCTT một phần (có bổ sung các DVCTT không gắn với thủ tục hành chính), như sau:

Danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

- Chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

- Thủ tục đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (gọi tắt là mã BIN).

- Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng

- Thủ tục đề nghị thay đổi mã kích hoạt chứng thư số

- Thủ tục thay đổi cặp khóa chứng thư số

- Thủ tục thu hồi chứng thư số

- Thủ tục hủy bỏ nghiệp vụ chứng thư số

- Thủ tục đề nghị khôi phục chứng thư số

- Thủ tục đề nghị tạm dừng chứng thư số

- Thủ tục gia hạn, thay đổi nội dung chứng thư số

- Thủ tục cấp chứng thư số

- Thủ tục bổ sung nghiệp vụ chứng thư số

- Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng

- Thủ tục cấp mã ngân hàng

- Thủ tục hủy mã ngân hàng

- Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

- Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam

- Khen thưởng ngoài Ngành

- Khen thưởng chuyên đề

- Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc

- Khen thưởng đột xuất

- Tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động

- Tặng thưởng Huy chương

- Tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng

- Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

- Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

- Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

- Tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc

- Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

- Thị trường mở

- Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

- Phát hành trái phiều đặc biệt VAMC

- Cho vay - thị trường tiền tệ

- Báo cáo tài chính

- Báo cáo giám sát bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

- Báo cáo đầu tư đối với nền kinh tê

- Báo cáo huy động vốn

- Báo cáo lãi suất

- Báo cáo thanh toán và ngân quỹ

- Báo cáo hoạt động ngoại hối

- Báo cáo thị trường tiền tệ

- Bổ sung thành viên tham gia dịch vụ thanh toán nợ

- Thủ tục các tổ chức trực thuộc thành viên tham gia hệ thống TTĐTLNH

- Thủ tục rút khỏi thanh toán liên ngân hàng

- Thủ tục tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp của hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

- Thủ tục tham gia thành viên hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

- Thủ tục thành viên tham gia dịch vụ thanh toán nợ của Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

- Thanh toán liên ngân hàng giá trị cao

- Thanh toán liên ngân hàng giá trị thấp

- Tra soát lệnh thanh toán liên ngân hàng

- Hoàn chuyển lệnh thanh toán liên ngân hàng

- Vấn tin số dư thanh toán liên ngân hàng

- Vấn tin lệnh thanh toán

- Tra cứu thông tin tài khoản, giao dịch: là dịch vụ cung cấp các thông tin số dư tài khoản, giấy tờ có giá, hạn mức thanh toán, dự trữ bắt buộc, phí thanh toán cho các tổ chức tín dụng. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ vận hành các hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Ngân hàng Nhà nước

- Thủ tục báo cáo chứng thư số

Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần triển khai trên Cổng Dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

- Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

- Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài

- Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

- Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

- Đăng ký thay đổi khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

- Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng

- Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại trong trường hợp không phát sinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại

- Thủ tục chấp thuận thay đổi tên và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi tên của ngân hàng thương mại

- Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

- Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

- Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

- Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

- Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (trong các trường hợp: hết hạn; bị thu hồi; sửa đổi, bổ sung và bị mất, bị hư hỏng không sử dụng được)

- Thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm/xác nhận thay đổi địa chỉ (không phát sinh thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

- Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại

- Thủ tục chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch

- Thủ tục chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

- Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế

- Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

- Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

- Thủ tục chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa chỉ (không thay đổi địa điểm) đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục chấp thuận thay đổi tên của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ

- Thủ tục đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

- Thủ tục mở tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Thủ tục đóng tài khoản lưu ký giấy tờ có giá đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

- Thủ tục báo cáo việc khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thủ tục cấp đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

- Thủ tục cấp lại bản sao Giấy phép từ sổ gốc cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động, giải thể phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục thay đổi địa chỉ đặt trụ sở phòng giao dịch do thay đổi địa giới hành chính (không thay đổi địa điểm) của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục thay đổi tên phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục khai trương hoạt động phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân

- Thủ tục chấp thuận thành lập phòng giao dịch của quỹ tín dụng nhân dân

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 370 TTHC, và có: 58/370 TTHC được cung cấp, tích hợp mức độ toàn trình, 312/370 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xuân Cường

 

274 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100677