Lấy ý kiến về Khung ứng dụng dịch vụ Điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước

 Nhằm thúc đẩy sử dụng điện toán đám mây, tăng cường triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin của doanh nghiệp phục vụ triển khai phát triển Chính phủ điện tử, ngày 3/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 1145/BTTTT-CATTT hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật và an toàn thông tin để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.

Tiếp tục triển khai công tác hướng dẫn ứng dụng điện toán đám mây, Cục Tin học hóa đã nghiên cứu xây dựng Khung ứng dụng dịch vụ Điện toán đám mây. Khung ứng dụng điện toán đám mây sẽ cung cấp phương pháp tiếp cận tổng thể phục vụ triển khai đánh giá, thực hiện thuê dịch vụ điện toán đám mây (bao gồm cả dịch vụ SaaS, PaaS, IaaS); xác định các hoạt động nghiệp vụ ưu tiên đưa lên đám mây và quy trình lựa chọn dịch vụ(sử dụng bộ tiêu chí đã ban hành), kiểm soát vòng đời sử dụng dịch vụ điện toán đám mây được thuê của doanh nghiệp  (bản mềm dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa hoặc tại địa chỉ https://bit.ly/cloudfw).

Cục Tin học hóa đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý và gửi về Cục Tin học hóa trước ngày 30/4/2020 để Cục Tin học hóa tổng hợp, hoàn thiện dự thảo.

Tài liệu xin ý kiến tải về tại đây:

Các tin đã đưa

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858227