Cục trưởng: Đỗ Công Anh

Điện thoại: 024.37821766       

Fax: 024.3537 8208

E-mail: dcanh@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng

ThS. Nguyễn Phú Tiến

Điện thoại: 024.37821766

Fax: 04.3537 8208

E-mail: nptien@mic.gov.vn

 

Phó Cục Trưởng

ThS. Nguyễn Hữu Hạnh

Điện thoại: 024.37821766

Fax: 04.3537 8208

E-mail: nhhanh@mic.gov.vn

 

 

          Phó Cục trưởng

         Trần Thị Quốc Hiền

Điện thoại: 024.37821766

Fax: 024.3537 8208

E-mail: tqhien@mic.gov.vn


 

 

 

 

 

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 88
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 88
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17292851