Nghiên cứu BIAN về API và các đề xuất quản lý OpenAPI cho ngân hàng nhà nước

Thành lập năm 2008, Mạng lưới Kiến trúc ngành Ngân hàng (Banking Industry Architecture Network, viết tắt là BIAN) là một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu với mục đích phát triển mô hình dịch vụ (Service Landscape) và các định nghĩa dịch vụ công nghệ thông tin chuẩn cho ngành ngân hàng nhằm tạo ra một tiêu chuẩn mở thực tế cho Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trong ngân hàng ngành công nghiệp. BIAN hiện có 74 thành viên...

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) 2.0 và đề xuất cách thức áp dụng

EDA (Event-driven architecture) - Kiến trúc hướng sự kiện: thực chất là 1 mẫu/kỹ thuật thiết kế, xây dựng phần mềm theo hướng sự kiện, trong đó về cơ bản, phần mềm được xây dựng xung quanh các thao tác như tạo (event producer), khám phá, tiêu thụ (event comsumer) và đáp trả lại các sự kiện (event).

Công nghệ số hỗ trợ phòng chống đại dịch COVID-19

Năm 2020 của thế kỷ 21 được coi là thời gian khởi đầu mới cho một thập kỷ trong lĩnh vực y sinh và công nghệ. Sự phát triển và trưởng thành vượt bậc của một số công nghệ số đã bắt đầu chín muồi để có thể áp dụng giải quyết các vấn đề lớn về kinh tế, xã hội.

Cơ sở hạ tầng chính phủ số của Vương quốc Anh (Phần 2)

Bài viết này giới thiệu tổng quan về các thành phần tạo nên cơ sở hạ tầng cho phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của Vương quốc Anh, bao gồm: Định danh tài liệu mở, Định danh điện tử và dịch vụ tin cậy; Đấu thầu điện tử; Thanh toán điện tử; Quản lý tri thức; Các đăng ký cơ bản.

Cơ sở hạ tầng chính phủ số của Vương quốc Anh (Phần 1)

Bài viết này giới thiệu tổng quan về các thành phần tạo nên cơ sở hạ tầng cho phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số của Vương quốc Anh, bao gồm: các cổng thông tin điện tử, hạ tầng mạng và trao đổi dữ liệu.

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18617338