Ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh

Bất chấp nhận thức của người dân về lĩnh vực nông nghiệp, thực tế, ngành nông nghiệp hiện nay lấy dữ liệu làm trung tâm, chính xác và thông minh hơn. Sự xuất hiện nhanh chóng của các công nghệ dựa trên IoT (Internet-of-Things) đã chuyển đổi ngành nông nghiệp thông minh từ phương pháp tiếp cận thống kê sang định lượng.

Kinh nghiệm triển khai nông nghiệp số trên thế giới

Dữ liệu kỹ thuật số sẽ được thu thập với tốc độ 40 zettabyte (ZB - tương đương 40 nghìn tỷ gigabyte hoặc GB) vào năm 2020. Khả năng lưu trữ dữ liệu và tính toán tăng lên, cùng với dữ liệu môi trường và cảm biến từ xa có độ phân giải cao đã tạo ra những cơ hội phát triển các cải tiến về nông nghiệp và hệ thống thực phẩm trong thời đại kỷ nguyên kỹ thuật số.

Đưa dữ liệu vào trái tim của Chính phủ số - Kinh nghiệm từ Singapore

Singapore khởi động sáng kiến xây dựng Quốc gia thông minh vào cuối năm 2014. Từ năm 2014 đến năm 2019, Singapore đã ứng dụng việc phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và các công nghệ số khác để cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Xã hội 5.0 tại Nhật Bản - Hướng tới một xã hội mới lấy người dân làm trung tâm

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đang mang lại những thay đổi mạnh mẽ cho toàn xã hội. Chuyển đổi số đã tạo ra những giá trị mới và trở thành trụ cột trong chính sách công nghiệp ở nhiều quốc gia.

Giới thiệu về hệ thống danh mục dùng chung của các cơ quan nhà nước

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã xây dựng Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam (HTTT DMĐTDC).

Tin nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 76
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 76
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15716468