Khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 

Ngày 07/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 56/BTTTT-ƯDCNTT gửi các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước.

 

Toàn văn nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách CNTT, giám đốc đơn vị chuyên trách CNTT, cán bộ chuyên trách về CNTT tải về tại đây.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ động áp dụng và triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng này theo điều kiện thực tế của mình.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan phản  ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin) để được hướng dẫn giải quyết.

731 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19355629