Khảo sát về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 10/8/2018, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 492/THH-TTHTQT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hoàn thiện phiếu khảo sát xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam”

Công văn 492/THH-TTHTQT xem tại đây và Phiếu khảo sát, cụ thể như sau:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo biểu mẫu tại Phụ lục 1A;

- Các tỉnh, thành phố theo biểu mẫu tại Phụ lục 1B.

Văn bản trả lời của các đơn vị gửi về Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/8/2018 (đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ: aita@mic.gov.vnmthai@mic.gov.vn). Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Mai Thanh Hải, điện thoại: 0936.229.099.

Cục Tin học hóa

1899 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 51
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 51
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20100748