Khảo sát ứng dụng phần mềm tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Đề án 112 tại các địa phương 

Ngày 08/11/2013, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản số 945/ƯDCNTT-BQLKQ112946/ƯDCNTT-BQLKQ112947/ƯDCNTT-BQLKQ112 gửi các Sở, ban, ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khảo sát ứng dụng phần mềm tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Đề án 112 tại các địa phương.

 

 

Toàn văn Phiếu khảo sát phần mềm Tin học hóa quản lý hành chính tải về tại đây.

 

Phiếu khảo sát của các đơn vị gửi về Ban Quản lý kết quả Đề án 112 trước ngày 25/11/2013 theo địa chỉ: số 6, Chùa Một Cột, Ba Đình, Hà Nội.

 

Bản điện tử xin gửi về địa chỉ: ltdung@mic.gov.vn (anh Lê Tiến Dũng), điện thoại: 080. 48505.

1302 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 39
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 39
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266711