Khảo sát ứng dụng hệ thống một cửa điện tử tại UBND cấp huyện 

Ngày 18/6/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1894/BTTTT-ƯDCNTTvề việc Khảo sát ứng dụng hệ thống một cửa điện tử tại UBND cấp huyện. Kèm theo Công văn là Mẫu phiếu khảo sát.

Toàn văn Công văn số 1894/BTTTT-ƯDCNTT và Mẫu phiểu khảo sát tải về tại đây.

Phiếu khảo sát của các đơn vị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 16/7/2010 theo địa chỉ:

    - Cục Ứng dụng CNTT, 18 Nguyễn Du, Hà Nội

    - Bản mềm xin gửi về địa chỉ: ntphuc@mic.gov.vnnhquoc@mic.gov.vn

773 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 37
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 37
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19280124