Khảo sát hiện trạng triển khai của CQNN và nhu cầu sử dụng của cộng đồng doanh nghiệp đối với dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 

Nhằm khảo sát, thu thập thông tin để đánh giá hiện trạng và nhu cầu nâng cao hiệu quả, hiệu lực các hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng, nhu cầu sử dụng DVCTT của cộng đồng doanh nghiệp. Ngày 23/9/2015, Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi Công văn số 630/THH-ƯDCNTTDN tới các cơ quan nhà nước cung cấp DVCTT và Công văn số 629/THH-ƯDCNTTDN tới các doanh nghiệp về việc khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng và nhu cầu đối với các DVCTT.

 

Nội dung Công văn số 629/THH-ƯDCNTTDN tải về tại đây.

 

Nội dung Công văn số 630/THH-ƯDCNTTDN tải về tại đây.

 

Phiếu khảo sát đối với Cơ quan nhà nước tải về tại đây

 

Phiếu khảo sát đối với doanh nghiệp tải về tại đây.

807 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 53
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 53
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266726