Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước 

Nhằm tăng cường sự thống nhất trong tìm kiếm, chia sẻ, trao đổi, tổng hợp thông tin, dữ liệu; tăng khả năng tái sử dụng, tránh trùng lặp các đối tượng thông tin, dữ liệu trong cơ quan nhà nước, hướng đến thúc đẩy liên thông giữa các hệ thống thông tin là xây dựng, quản lý và khai thác thống nhất các danh mục, bảng mã của các đối tượng thông tin, dữ liệu trong các cơ quan nhà nước (Gọi tắt là Danh mục dùng chung). Ngày 17/9/2015, Cục Tin học hóa đã gửi Công văn số 612/THH-HTTT tới đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Khảo sát hiện trạng quản lý, sử dụng danh mục dùng chung trong cơ quan nhà nước.

 

Nội dung Công văn số 612/THH-HTTT tải về tại đây

 

Tổng hợp về danh mục, mã các đối tượng tải về tại đây

 

Phiếu khảo sát về danh mục dung chung trong các cơ quan nhà nước tải về tại đây

830 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 33
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 33
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19266553