Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT tháng 05 và tháng 06/2012 

Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định 102/2009/NĐ-CP.

Chi tiết nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT tháng 05 và tháng 06/2012 xem tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ, trao đổi: chi Nguyễn Thị Thúy Hằng - ĐT: 01223. 004. 666; email: hangntt@mic.gov.vn và chị Trần Mai Hoan - ĐT: 0974. 934. 807; email: tranmaihoan@gmail.com. 

 

 

737 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 52
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 52
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816882