Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022  

Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số và quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022...

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nhiệm vụ cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 với định hướng xuyên suốt là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường sốquan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong năm 2022, cụ thể tại Văn bản số 797/BTTTT-THH (đính kèm).

922 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 83
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 83
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19858100