Hướng dẫn kết nối HTTT của các cơ quan nhà nước với CSQLQG, HTTT thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

Ngày 30/12/2022, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2127/CĐSQG-NT&DLS về việc hướng dẫn kết nối HTTT của các cơ quan nhà nước với CSDLQG, HTTT thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Theo đó, Cục Chuyển đổi số quốc gia ban hành hướng dẫn:

- Hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Cơ sử dữ liệu quốc gia về giá (của Bộ Tài chính) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; 

- Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Cổng DVC/HTTT một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống dịch vụ công lĩnh vực đường bộ trong nước (Bộ Giao thông vận tải) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu quốc gia; 

- Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Cổng DVC/HTTT một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống dịch vụ công về thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua (Bộ Xây dựng) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Code kết nối các hệ thống: 

Code ket noi he thong CSDL gia- NDXP

Code Ket Noi HTGTVT- NDXP 

Code Ket noi HTTT TBNOHTTTL - NDXP.

26 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 38
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 38
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19817820