Hướng dẫn kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia năm 2021 

1. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

2. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.Tài liệu tải về tại đây.

3. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với hệ thống VBDLIS của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.Tài liệu tải về tại đây.

912 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102645