Hướng dẫn kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia năm 2020 

1. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối giữa hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

2. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của các cơ quan nhà nước với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (Bộ Tư pháp) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

3. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối Hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Hệ thống đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

4. Hướng dẫn kỹ thuật kết nối giữa Hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Hệ thống cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách (Bộ Tài chính) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

5. Hướng dẫn kỹ thuật mô hình kết nối giữa Hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tài liệu tải về tại đây.

773 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 25
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 25
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 20102878