Hướng dẫn đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Ngày 07/01/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 68/BTTTT-Ư DCNTT gửi các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về về hướng dẫn đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Toàn văn các nội dung hướng dẫn tải về tại đây:

 

1. Khung đánh giá mức độ sử dụng và hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

 

2. Bộ câu hỏi khảo sát mức độ sử dụng và hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến (dành cho doanh nghiệp);

 

3. Bộ câu hỏi khảo sát mức độ sử dụng và hài lòng đối với dịch vụ công trực tuyến (dành cho người dân).

1115 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344

Thống kê

THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 54
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 54
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19355699