HỘI THẢO XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH BÌNH THUẬN 

Triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0, ngày 24/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận”, thành phần tham dự bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; Các thành viên Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh; Các thành viên Hội tin học của tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Tham gia báo cáo tham luận là các chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin đóng góp ý kiến thảo luận để rút ra được những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, cũng như những yếu kém, bất cập và những vấn đề tồn tại, đề ra các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại tỉnh Bình Thuận.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã báo cáo xoay quanh việc xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử, như: Giới thiệu Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; Đề xuất kịch bản phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Thuận dựa trên phân tích kiến trúc tổng thể; Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận – Hiện trạng và Giải pháp; Chia sẻ về việc xây dựng, triển khai kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh; Nền tảng phát triển dịch vụ Chính quyền điện tử - SMAC; Phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT phục vụ triển khai Chính quyền điện tử; Hướng dẫn mẫu thuyết minh và dự toán kinh phí, nhiệm vụ xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Việc tổ chức Hội thảo “Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận” nhằm giúp lãnh đạo các sở, ngành và địa phương hiểu rõ hơn về nội dung, cách thức triển khai và các lợi ích cốt lõi của Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại tỉnh Bình Thuận.

894 Go top
Bình chọn
Theo bạn, có nên ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính nhà nước?
1. Có, 3 phiếu (50 %)
2. Không, 3 phiếu (50 %)
Tổng số phiếu: 6


Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Tin học hóa?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 87
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 87
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17155401