Hòa Bình: Kết quả triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Tính đến tháng 12 năm 2021, kết quả triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn đã có kết quả, cụ thể như sau:

Về phát triển Chính quyền số

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chuyển đổi số:

Tháng 10/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức của 02 xã về các nội dung: Hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin một của điện điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hòa Bình; hướng dẫn quản lý, vận hành, đăng tải tin, bài lên trang thông tin điện tử của xã; ký sô vào văn bản điện tử; đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường mạng.

- Phát triển hạ tầng số:

Viettel, VNPT Hòa Bình đã khảo sát, hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại các xã, đến nay, 100% các thôn tại xã Nam thượng và Xã Liên Sơn đã có sóng 3G, hạ tầng mạng cố định internet băng rộng.

Nâng cấp mạng nội bộ (LAN) của xã, thiết lập các thiết bị giám sát và bảo vệ an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng:

Nâng cấp, bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, máy tính.

Triển khai phân hệ trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC cho 02 xã: Viễn thông Hòa Bình đã xây dựng hệ thống và tích hợp số liệu thuộc một số lĩnh vực vào phân hệ trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC cho 02 xã, cụ thể: Giám sát kiểm soát thông tin trên internet; Tích hợp lĩnh vực giám sát y tế; Tích hợp lĩnh vực giám sát thu - chi ngân sách; Tích hợp lĩnh vực giám sát kinh tế xã hội. Đến hết tháng 12/2021, Viễn thông Hòa Bình đã hướng dẫn sử dụng hệ thống, dự kiến sẽ bàn giao hệ thống cho các xã tổ chức vận hành, khai thác từ tháng 01/2022.

Viễn thông Hòa Bình đã hoàn thành lắp đặt, triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình tại xã Nam Thượng và xã Liên Sơn. Các hệ thống Hội nghị truyền hình này đã đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, đáp ứng khả năng kết nối họp trực tuyến liên thông 4 cấp từ xã lên Trung ương.

Triển khai hệ thống Camera giám sát an ninh tích hợp về Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, phòng điều hành Công an xã.

Về củng cố, nâng cấp điểm cung cấp, dịch vụ bưu chính viễn thông xã: Hiện nay, hạ tầng điểm cung cấp, dịch vụ bưu chính viễn thông của 02 xã đã được Bưu điện tỉnh đầu tư từ trước đây, đến nay cơ bản vẫn đáp ứng về cơ sở hạ tầng để cung cấp các dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn xã.

- Triển khai các ứng dụng phụ vụ xây dựng Chính quyền số:

Kết quả sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của 02 xã thí điểm:

 + Về kết quả trao đổi văn bản điện tử và chữ ký số:

 Tại xã Nam Thượng:

Năm 2020: Xã đã tiếp nhận 1.147 văn bản đến qua mạng (đạt 100%), chưa triển khai văn bản đi điện tử và chữ ký số.

Năm 2021: Xã đã tiếp nhận 1.978 văn bản đến qua mạng (đạt 100%) và 622 văn bản đi, trong đó văn bản đi được ký số là 610 văn bản, đạt 99,5%.

Tại xã Liên Sơn:

Năm 2020: Xã đã tiếp nhận 2.045 văn bản đến qua mạng (đạt 100%), và 976 văn bản đi, trong đó văn bản đi được ký số là 972 văn bản, đạt 99,6%.

Năm 2021: Xã đã tiếp nhận 3.177 văn bản đến qua mạng (đạt 100%) và 2.015 văn bản đi (có ký số) đạt 100%.

So sánh kết quả giữa trước và sau khi thực hiện chuyển đổi số nhận thấy kết quả trao đổi văn bản điện tử và chữ ký số công tác quản lý và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã có những chuyển biến rõ rệt, tích cực. Trước đây, các xã chỉ mới tiếp nhận văn bản đến và xử lý đi chủ yếu được giao cho bộ phận văn thư, còn lại các bước luân chuyển vẫn theo cách thức truyền thống (xử lý theo quy trình văn bản giấy). Hiện nay, các xã đã triển khai hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý văn bản đi, đến trên môi trường điện tử góp phần hiện đại hóa hành chính, phát triển Chính quyền điện tử và Chính quyền số tại địa phương.

+ Về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp:

Tại xã Nam Thượng:

Năm 2020: Xã đã tiếp nhận 2.529 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 1.669 hồ sơ được thụ lý và trả kết quả đúng hạn, 02 hồ sơ giải quyết quá hạn. không có hồ sơ nộp trực tuyến.

Năm 2021: Xã đã tiếp nhận 1.964 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 1.541 hồ sơ được thụ lý và trả kết quả đúng hạn, 02 hồ sơ giải quyết quá hạn; 411 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 26.7%. Tuy nhiên, chưa đạt chỉ tiêu UBND tỉnh, UBND huyện giao năm 2021 là tối thiểu 50%).

Tại xã Liên Sơn:

 Năm 2020: Xã đã tiếp nhận 2.690 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 2.137 hồ sơ được thụ lý và trả kết quả đúng hạn, 14 hồ sơ giải quyết quá hạn; 657 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 24,4%).

Năm 2021: Xã đã tiếp nhận 2.749 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có 1.318 hồ sơ được thụ lý và trả kết quả đúng hạn, 02 hồ sơ giải quyết quá hạn; 2.140 hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3,4 (đạt 77,8%, đạt chỉ tiêu UBND tỉnh, UBND huyện giao năm 2021 là tối thiểu 50%).

+ Về nâng cấp trang thông tin điện tử của xã: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã rà soát, hỗ trợ bổ sung đầy đủ các tính năng, chức năng trên Trang thông tin điện tử của 02 xã đảm bảo đầy đủ các chuyên mục theo các quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2021 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Phát triển thương mại điện tử

 - Viettel Hòa Bình đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 20 hộ sản xuất nông nghiệp tại các xã tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, trên các mạng xã hội và đưa 11 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, chủ đạo của xã lên Sàn thương mại điện tử Vỏ Sò tại địa chỉ: https://voso.vn gồm: Bí xanh, lặc lày, dưa chuột, bí đỏ, khoai tây, bưởi, chuối, trứng vịt, chè, rau hữu cơ… lên sàn thương mại điện tử.

 - Bưu điện tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tập huấn cho 34 hộ sản xuất nông nghiệp và hợp tác xã của các xã về kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; cách thức đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử và hoạt động tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử tại địa chỉ: https://postmart.vn. Đồng thời, phối hợp cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cấp tài khoản và ví điện tử miễn phí cho nhiều hộ sản xuất nông nghiệp và hợp tác xã tại buổi tập huấn.

 - Về triển khai thanh toán điện tử: Viettel Hòa Bình đã hỗ trợ toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, trong/ngoài biên chế được hưởng chế độ từ ngân sách Nhà nước của 02 xã có công cụ và tài khoản thanh toán không tiền mặt. Đã ký hợp đồng và tạo được các điểm bán của Viettel có thể đáp ứng nhu cầu Nạp/rút tiền cho người dân với dòng tiền 4-5 tỷ/tháng.

Phát triển xã hội số

- Hoàn thiện, thiết lập kênh giao tiếp giữa chính quyền xã với người dân: Viễn thông Hòa Bình đã tổ chức tập huấn, bàn giao hệ thống cho cán bộ xã Nam Thượng và Liên Sơn và bàn giao tờ rơi, áp phích cho 2 xã để thực hiện tuyên truyền về các nội dung chuyển đổi số trên địa bàn xã.

- Triển khai các ứng dụng phản ánh hiện trường: Viễn thông Hòa Bình đã thiết lập hệ thống và bàn giao cho 02 xã thí điểm sử dụng bắt đầu từ tháng 12/2021. Hệ thống được triển khai nhằm cung cấp cấp kênh thông tin tương tác để tiếp nhận các phản ánh của người dân về các lĩnh vực như trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.

- Triển khai các giải pháp Giáo dục thông minh: Viễn thông Hòa Binh đã bàn giao, hướng dẫn sử dụng các hệ thống phần mềm cho các nhà trường tại xã Liên Sơn để vận hành, khai thác từ tháng 12/2021. Tại xã Nam Thượng, Viettel Hòa Bình đã thực hiện khảo sát, thiết lập tài khoản các hệ thống phần mềm cho nhà trường từ tháng 12/2021, dự kiến sẽ bàn giao để đưa vào vận hành, khai thác sử dụng từ tháng 01/2022.

- Triển khai dịch vụ lĩnh vực Y tế:

+ Viễn thông Hòa Bình đã hỗ trợ, phối hợp với Trạm y tế xã Nam Thượng khảo sát, thu thập dữ người dân để khởi tạo hồ sơ sức khỏe lên hệ thống và hướng dẫn cán bộ Trạm y tế xã triển khai sử dụng hệ thống phần mềm. Đến nay, đã hoàn thiện cập nhập đầy đủ thông tin hồ sơ sức khỏe của người dân trên địa bàn toàn xã lên phần mềm.

+ Viettel Hòa Bình đã tổ chức khảo sát, tạo tài khoản hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) cho Trạm y tế 02 xã, trong tháng 01/2021 sẽ tổ chức bàn giao, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

- Triển khai Đài truyền thanh thông minh:

 + Tại xã Nam Thượng: Viễn Thông Hòa Bình đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng tại xã 08 thiết bị, 16 loa; còn lại 2 điểm của xã mới có cột, dự kiến sẽ hoàn thiện lắp đặt thiết bị trong tháng 01/2022.

+ Tại xã Liên Sơn: Viễn thông Hòa Bình đã hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng 3/4 cụm loa, còn 1 cụm loa do Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn có thay đổi về vị trí đặt nên dự kiến trong tháng 01/2022 sẽ hoàn thành lắp đặt thiết bị.

Như vậy các nội dung chuyển đổi số sau khi được triển khai đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần vào việc chuyển đổi nhận thức, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xuân Cường

80 Go top

Sự kiện nổi bật

Ý kiến về Trang thông tin điện tử Cục Chuyển đổi số quốc gia?
1. Đạt yêu cầu, 1180 phiếu (88 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 107 phiếu (8 %)
3. Cần thêm chủ đề, 57 phiếu (4 %)
Tổng số phiếu: 1344
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 110
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 110
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 19816713